Sunday, 3 June 2007

Obsessed knitting

Recognise youself? Then maybe you can call yourself an Obsessed knitter :)

2 comments:

FaeryCrafty said...

That is so crazy lol

strikkelise said...

Ny bloggen din er flott,væært og set på film hos deg.Mye flott garn du harfått tak i og det blir spennende å se hva du får ut av dem.